Müşteri Sözleşmesi

          İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden  TELEKOM19 Veya TELEKOM19 Web sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, sorumluluğu bulunmamaktadır.İşbu hüküm ve hüküm şartları dilediği zaman önceden haber vermek zoruda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. TELEKOM19 web sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde TELEKOM19 Tarafından garanti edilmemektedir.TELEKOM19 web sitesinde yer alan bilgi,değerlendirme yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı TELEKOM19 ’in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.Abone, kayıt formu aracılığı ile verdiği iletişim,ödeme bilgilerini ve doğruluğunu kontrol edilen mobil cihaza ait numaranın doğru ve ulaşılabilir olduğunu peşinen beyan eder.TELEKOM19 Gerektiği anlarda müşterinin bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme amacı ile kişi ya da kurum hakkında araştırma yapma hakkına sahiptir. TELEKOM19 abone tarafından bildirilen mobil cihaza kısa mesaj göndermek sureti ile ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapabilir.

          TELEKOM19 Kullanıcıya özel ve genel bilgilerini yasal mercilerinin dışında 3. Şahıslara paylaşmayacağını TAAHHÜT eder.
           GERÇEKEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER     
Aşağıdaki aktivitelerin  TELEKOM19 Servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi yasaktır. Ve iş bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma,sınırlandırma veya tamamen sonlardırma hakkını saklı tutar.
            SPAM GÖNDERİMİ , alıcıların isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimi,verilen hizmete olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda TELEKOM19  Alt yapısında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere servislerde aksamalara neden olabilmektedir. TELEKOM19 de internet hizmeti alan aboneler, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası “, ”Markalar Yasası”, ”Türk Ticaret Yasası”,  “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar bu kapsamdadır.

          GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR: TELEKOM19 ,Servislerinin, kamu tarafından kabul görülmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması

SALDIRGAN ve TEHDİTKÂR DAVRANIŞLAR: TELEKOM19  servislerinin, 3. Şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkâr davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

            

            DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YALLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM: Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“ hacking ” veya ” hacker ”olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler  (“ port scan ”, “stealth scan” vb. aktiviteler) için kullanılması.

             VİRÜS, KURTÇUK, TURUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER internet virüsleri, kurtçuk, turuva atı gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “denial of service” gibi, diğer kullanıcıların, internet ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.
             DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı suç teşkil eden her türlü aktivite.
             SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Sözleşme, abone kayıt formunun işleme konulması ile başlar ve müşteri talebi yada TELEKOM19 Mazeret belirtmek zorunda olmadan hizmeti durdurduğu ana kadar geçerlidir. Müşteri, sona erdirilen sözleşme ile ilgili ne şekilde olursa olsun bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
       TELEKOM19 Web sitesine girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, idea ve talep olduğu taktirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve TELEKOM19  ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak ÇORUM mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerinin yetkisine sunulacağı TELEKOM19 Tarafından beyan ve iş bu şirket ’den HİZMET alan kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
           TELEKOM19 KABLOSUZ İNTERNET KULLANIMI GİZLİLİK ESASLARI
Kablosuz (wireless) internet, kablo kullanmadan makineleri birbirine bağlayan bir teknolojidir. Kablosuz yerel alan ağları kullanıcı ve alıcı arasında radyo frekansları ile kablosuz ortamlarda, kabloya gerek kalmadan veriyi alır ve işletir.
Kablosuz iletişimde radyo sinyalleri kullanıldığı için, kullanıcı ile kablosuz erişim noktası arasındaki iletişim dinlenebilir. Bunu engellemek için WEP , WPA ve  WPA2 gibi şifreleme yöntemleri kullanılsa da, bu şifreleme yöntemleri halen yeterince güvenli görülmemektedir. Yeterli sayıda şifrelenmiş paket toplandıktan sonra bir çok şifreli kablosuz iletişim çözülebilir.
             TELEKOM19 adı ile verilen internet erişim hizmetinin kullanımı sırasında kablosuz iletim protokolü ve teknoloji gereği oluşabilecek veri güvenliği sorunlarını engellemek için önlem alınması gerekmekte ve özel bilgilerin paylaşıldığı alanlarda güvenli web bağlantıları (HTTPS) tercih edilmelidir. HTTPS (İngilizce secure Hypertext transfer protocol , Türkçe Güvenli Hiper Metin Aktarım iletişim kuralı ) http’ nin  güvenli olanıdır. Klasik http protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde edilir.
             Kablosuz İnterneti Test Ettim.    
Sistemin mücbir sebeplerle (sistem arızalarında ) Ana Servis Sağlayıcıdan Kaynaklanan arıza, hız yavaşlaması gibi durumlarda, benim erişim noktasına uzaklığım ölçüsünde veri hızının 1 Mbps kadar yükselebileceğini, yavaşlayabileceğini veya En fazla 7 gün/ay internet hizmetinin kesilebileceğini kabul ediyorum ve hak talebinde bulunmayacağım.Arıza Kaydından Sonra 72 Saat içinde adresime gelinebileceğimi biliyorum kabul ediyorum.
            KULLANICI ADI VE ŞİFREMİ kimseyle paylaşmayacağımı TAAHHÜT ederim.Ayrıca TELEKOM19 şirketi aboneliğimi hiç bir sebep göstermeden iptal edebilir.
            TELEKOM19 adı ile sunulan internet hizmeti kullanan tüm aboneler yukarıdaki açıklamaları anladıklarını kabul ve beyan ederler.